28 mei 2019 20:00 - 28 mei 2019

Planetaire grenzen – uitgesteld

Het begrip planetaire grenzen werd in 2009 geïntroduceerd door Johan Rockström en 28 collega-wetenschappers – onder wie de Nederlandse Nobelprijswinnaar Paul Crutzen en de Nederlandse ecoloog Marten Scheffer – in een artikel in het wetenschappelijk tijdschrift Nature. De auteurs stellen 9 planetaire grenzen vast waarbinnen de mensheid moet navigeren om duurzaam gebruik te kunnen blijven maken van de hulpbronnen van de planeet Aarde: klimaatverandering, verlies biodiversiteit, stikstofkringloop en fosforkringloop, atmosferische ozon, verzuring oceanen, wereldwijd zoetwatergebruik, landgebruik, chemische verontreiniging en aerosols in de atmosfeer. Vele grenzen zijn reeds overschreden of bijna overschreden. Dit is een activiteit in voorbereiding, meer informatie volgt.