21 okt 2019 19:30 - 21 okt 2019

Planeet POLAR: een wereld zonder wederkerige radicalisering en sociale polarisatie

Lezing door Christophe Busch in het kader van Studium Generale Planeet B. Het studium generale vertrekt dit jaar van een utopisch gedachte-experiment. Planeet B bestaat en er is leven mogelijk! 

Foto door Alexander Meeus

Een tweede kans als mensheid om een nieuwe start te maken op een nieuwe plaats. Duizenden jaren geschiedenis en opgebouwde kennis kan worden ingezet om de fouten uit het verleden te vertalen naar een nieuw Utopia. Op planeet POLAR hebben we geleerd – aan de hand van duizenden historische gebeurtenissen – hoe mechanismen van wederkerige radicalisering en dynamieken van sociale polarisatie op aarde het maatschappelijk weefsel deden verbrokkelen en steevast leidde tot gewelddadige conflicten. Op planeet POLAR staan geschiedenis, erfgoed en de museale omgang ermee in het teken van de agonistische ruimte om conflicten, meningsverschillen en de vele uitdagingen in het samenleven aan te gaan op geweldloze wijze. Centraal daarbij is het besef dat interactie onderling en betrokkenheid op deze planeet de elementaire verbindingen zijn waarop elke Polariaan zich heeft ingeschreven. Een planeet waar counter en connective narratives welig kunnen tieren in een daartoe afgesproken gemeenschappelijke ruimte met interactie en betrokkenheid als spelregel.

Christophe Busch is Master in de Criminologische Wetenschappen (Universiteit Gent) en Master in de Holocaust- en Genocidestudies (Universiteit van Amsterdam). Na zijn studies criminologie in Gent begon hij in 2001 als criminoloog te werken in de pas opgerichte forensisch psychiatrische instellingen voor de behandeling van medium risk geïnterneerde daders. Later stond hij als coördinator in voor de uitbouw van het forensisch zorgcircuit te Zelzate. Eind 2012 maakte hij de overstap naar Kazerne Dossin waar hij in januari 2013 werd aangesteld als operationeel directeur en in juli 2016 als algemeen directeur, in opvolging van Herman Van Goethem die rector werd aan de Universiteit Antwerpen. Hij doctoreert aan de UvA over de complexiteit van dadergedrag en de rol van beeldvorming in processen van cumulatieve radicalisering. Hij is betrokken als expert radicalisering binnen verschillende overheidsdiensten.

i.s.m. Universiteit & Samenleving