21 Jan 2019 19:45 € 6

Pieter Bruegel de Oude

De Vlaamse Club van Brussel nodigt Tine Meganck uit om aan de hand van “De Val der Opstandige Engelen” Pieter Bruegel beter te begrijpen. Met MF-Kunstberg gaan we er naar toe.