26 feb 2022 13:00

PEACE: stop war in Ukraine

Bijeenkomst voor de VREDE – zaterdag 26 februari – Centraal Station Brussel 13u
We veroordelen de Russische invasie in Oekraïne, die een schending is van het VN-Charter. We zijn solidair met allen die opteren voor vrede in Oekraïne, Rusland en Europa.
Wij vragen België om alle mogelijke maatregelen te nemen die tot een de-escalatie kunnen leiden, gesteund op een multilaterale constructieve dialoog, in volle respect voor het handvest van de Verenigde Naties. België moet zich distantiëren van de opstelling van de NAVO, en een neutrale positie innemen.
Wat wij vragen:
. Een onmiddellijk staakt- het-vuren, waarbij alle Russische troepen het grondgebied van Oekraïne verlaten, en een directe heropstart van de onderhandelingen met deelname van alle betrokken landen en internationale instellingen;
· De stopzetting van de levering van wapens en militair materiaal aan de diverse partijen, en het bannen van alle militaire oefeningen in de regio;
· We zijn tegen sancties die de lokale bevolkingen treffen;
· We herinneren aan de verantwoordelijkheid van de NAVO, die gedurende drie decennia met haar permanente uitbreiding geweigerd heeft de Russische veiligheidsbelangen in rekening te brengen;
· We willen een nieuwe Europese veiligheidsarchitectuur, gebaseerd op het principe van de gemeenschappelijke veiligheid zoals belichaamd door de OVSE;
· En we vragen dat er een nieuw nucleair ontwapeningsproces gestart wordt tussen Rusland en de Verenigde Staten.
We roepen daarom op tot een vredesbijeenkomst op zaterdag 26 februari 13u aan het Centraal Station (Europakruispunt) in Brussel.