16 mrt 2019 10:30 - 16 mrt 2019 € 15 | € 15

De sociaaldemocratie is doodziek. Queeste naar een vernieuwde linkerzijde

Paul Verbraekenlezing 2019 door historicus Vincent Scheltiens

De sociaaldemocratie die na de Tweede Wereldoorlog in Noord- en West-Europa, en enkele decennia later ook in Zuid-Europa, grotendeels vereenzelvigd werd met de successen van de welvaartstaat is doodziek. Ze verkeert in een existentiële crisis. Het einde van de naoorlogse economische expansie kwam onverwacht. De sociaaldemocratie gaf de hoop op een fundamentele maatschappijverandering op en bood geen alternatief voor het opkomende neoliberalisme. Dit kwam op de meest flagrante wijze tot uiting in de wijze waarop de sociaaldemocratie mee gestalte gaf aan een Europese constructie met een sociaal en democratisch deficit. De dood van de sociaaldemocratie zoals we haar kenden, hoeft echter niet het einde van politiek links te betekenen.

Op basis van recente ervaringen in Europa tracht Vincent Scheltiens een aantal thesen te formuleren die het debat over de noodzakelijke vernieuwing van links constructief kunnen voeden. Hierbij vertrekt hij van een kritiek van concepten als het midden, het algemeen belang en goed bestuur als impliciete ideologische uitingen van de bestaande orde en breekt hij een lans voor een expliciete herpolitisering.

Vincent Scheltiens is doctor in de geschiedenis en momenteel als gastlector verbonden aan de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven. Hij schrijft over nationalisme en nationale identiteitsconstructie, politieke geschiedenis van België en Spanje en geschiedenis van de linkerzijde. De tekst van de lezing wordt gepubliceerd door VUB Press en krijgt u mee na de lezing.

De vrienden van Paul Verbraeken organiseren de Paul Verbraekenlezing sinds 2005. Paul Verbraeken was een werkelijk totaal ongebonden kritische public intellectual zoals we er in Vlaanderen nooit veel hebben gehad. Met de lezingen wordt daarom steeds het woord gegeven aan een eminent denker die, in de geest van Paul, zich niet door het systeem laat inpalmen en zich verzet tegen het heersende neoliberale discours. Na de lezing bent u welkom op een drink. Om 13u. is er een buffet.

i.s.m. De vrienden van Paul Verbraeken. Met de steun van Charta 91, het Zuiderpershuis en een schare sympathisanten