16 mrt 2019 10:30 - 16 mrt 2019

Het einde van de sociaaldemocratie en de queeste naar een vernieuwde linkerzijde

Paul Verbraekenlezing 2019 door historicus Vincent Scheltiens

Sinds 2005 organiseren de vrienden van Paul Verbraeken jaarlijks een Paul Verbraekenlezing. De tekst van de lezing wordt gepubliceerd door VUB Press en krijgt u mee na de lezing. Paul Verbraeken was een werkelijk totaal ongebonden kritische public intellectual zoals we er in Vlaanderen nooit veel hebben gehad. Met de lezingen wordt daarom steeds het woord gegeven aan een eminent denker die, in de geest van Paul, zich niet door het systeem laat inpalmen en zich verzet tegen het heersende neoliberale discours. Dit jaar geven we het woord aan historicus Vincent Scheltiens. Na de lezing bent u welkom op een drink en wordt gevolgd door een buffet.

i.s.m. De vrienden van Paul Verbraeken. Met de steun van Charta 91, het Zuiderpershuis en een schare sympathisanten