01 okt 2018 19:30 - 01 okt 2018

Park Spoor Oost

Maandelijks op maandag

Maandelijks op Maandag is een reeks van negen maatschappelijk bewogen filmavonden, elke eerste maandag van de maand in Klappei. Elke avond wordt door een in Antwerpen actieve vereniging, organisatie of beweging ingevuld. Ze kiezen een film of documentaire die wordt gevolgd door een inhoudelijk gedeelte. Alle deelnemers aan de reeks maken bij hun achterban promotie voor alle avonden. Zo leren de sociale actoren in onze stad elkaar beter kennen. Op maandag 1 oktober is Actiegroep Park Spoor Oost aan de beurt. Momenteel is Borgerhout een van de minst groene en minst gezonde districten binnen Antwerpen en de vraag van Actiegroep Park Spoor Oost om meer groen is actueler dan ooit door de recente beslissing over het BAM-tracé. De bewonersvereniging Park Spoor Oost wil daarom dat er eindelijk werk wordt gemaakt van een groen Park Spoor Oost. Een nieuw park verhoogt op korte en lange termijn de leefbaarheid en gezondheid van de inwoners, zowel in Borgerhout als in Antwerpen-Noord.

i.s.m. MOM, Filmhuis Klappei en Actiegroep Park Spoor Oost