23 mei 2018 19:30

Werk?!

Tam Tam #OnzeRealiteit over werk

Jobs, jobs, jobs !?
Maar … Boom van de precaire contracten, daling van de koopkracht, boom van de burn-out. Daling van de werkloosheid ?
Of is het eerder daling van het aantal vergoede werklozen en stijging van het aantal leefloners ?
Daling van de lonen, stijging van de winsten.
Het deel van de meerwaarde besteedt aan lonen daalde van 65,5 % in 1985 tot 59% in 2016. De winsten van de aandeelhouders verdubbelden tussen 1985 en 2016.
Verhoging van de pensioenleeftijd … stond in geen enkel kiesprogramma in 2014.
Hoe draaien wij deze neoliberale  politiek terug?

Kom er meer over vernemen en discussiëren over de actie op de gespreksavond over werk.

Moderator  Katrien Neyt (Gewestelijk Secretaris ABVV OVl.) bevraagt de deskundigen en gaat in interactie met de toehoorders in de zaal.

Deze gespreksavond wordt georganiseerd in het kader van de TAM TAM Campagne (www.campagnetamtam.be)

Info: Michel Vanhoorne, michel.vanhoorne@ugent.be 0497 57 94 59