28 jan 2020 20:00 € 3.25 | € 6.5

Over nationalisme en populisme – Vincent Scheltiens fileert het politieke bedrijf

 

Natie en identiteit als dam tegen internationale turbulentie, gesymboliseerd door het aankloppen van vluchtelingen. Het is niet alleen het recept van radicale minderheidsformaties. Het is de fond de commerce geworden van onderling zeer verschillende politieke formaties die er elk in hun eigen land een aanzienlijke aanhang mee verwierven en intussen in een aantal lidstaten ook mee besturen. Dat laatste is, naast Hongarije, bijvoorbeeld ook het geval voor Polen, Italië, Oostenrijk en België.

Vincent Scheltiens, doctor in de geschiedenis