23 okt 2023 20:00 € 6 | € 8

Over Frantz Fanon – Kopstukken Filosofie

Anti-kolonialisme, anti-racisme, anti-imperialisme, feminisme,… Het zijn zaken die vandaag via de Woke beweging, de culture studies en de cancel cultuur terug zijn van nooit weggeweest. In deze reeks belichten we enkele van de denkers die vanuit niet westers en niet dominant perspectief de wereld hebben bekeken. Zij hebben tal van mechanismen blootgelegd die discriminatie, machtsonevenwicht en algemene emancipatie in de weg staan. Is de verlichting wel zo universeel als we hier in het westen denken? Wat is nodig om deze een stap verder te brengen? Of moeten we het kader van die verlichtingsdenkers volledig verlaten? De postkoloniale denkers waren al wakker en hebben toen al gezien waar we vandaag nog steeds mee worstelen. Inzicht in hun denken helpt om een aantal van die hedendaagse strijdpunten beter te begrijpen.

Koen Bogaert (UGent) licht zijn studie toe over Frantz Fanon en een reeks koloniale denkers.