25 sep 2023 20:00 € 6 | € 8

Over John Locke – Kopstukken Filosofie

We brengen in deze reeks de belangrijkste klassieke contractfilosofen : Rousseau, Hobbes en Locke, maar ook een actualisering van de contractfilosofie uit de 20ste eeuw met John Rawls. Want veel van wat we dagelijks ervaren in de samenleving is reeds door deze filosofen voorgedacht.

Na Jean-Jacques Rousseau is nu John Locke (1632-1704) aan de beurt. John Locke wees het absolutisme radicaal af. Er bestaan volgens hem geen aangeboren rechten of zoiets als een goddelijk recht om te regeren. Een koning of keizer had slechts één hoofdtaak en dat was niet de alleenheerschappij, maar het beschermen van de rechten van burgers op leven, gezondheid, vrijheid en bezit. Samen met John Stuart Mill was John Locke een van de grondleggers van het liberalisme.

Inleiding door Daan Van Cauwenberge, wetenschappelijk onderzoeker aan de UGent.