19 okt 2021 20:00 € 3 | € 3

Over extreemrechts

BOEKPRESENTATIE VINCENT SCHELTIENS

Extreemrechts is een hardnekkig fenomeen dat regelmatig terugkeert. Om het fenomeen te vatten moet zowel naar het verleden als buiten onze grenzen gekeken worden. Termen als fascisme en populisme helpen ons nauwelijks verder. Want de geschiedenis herhaalt zich niet… en al zeker niet op dezelfde manier. Auteurs Vincent Scheltiens (historicus Universiteit Antwerpen) en Bruno Verlaeckt (voorzitter ABVV regio Antwerpen) analyseren in hun boek ‘Extreemrechts, de geschiedenis herhaalt zich niet (op dezelfde manier)’ de bijzondere aard van de extreemrechtse organisaties en hun discours. Ze pleiten voor een ernstige reflectie en debat, en roepen op om actie te ondernemen, om mensen opnieuw warmte, hoop en perspectief te verschaffen. Om die nieuwe solidariteit en verbondenheid te creëren moet nagedacht worden over strategie.