28 okt 2021 20:00

Over Extreemrechts

Extreemrechts is een hardnekkig fenomeen dat regelmatig terugkeert. Om het fenomeen te vatten moet zowel naar het verleden als buiten onze grenzen gekeken worden. Termen als fascisme en populisme helpen ons nauwelijks verder. Want de geschiedenis herhaalt zich niet… en al zeker niet op dezelfde manier.

Auteur Vincent Scheltiens (historicus Universiteit Antwerpen) en Deniz Agbaba (vakbondssecretaris, voorzitster Groen Brussel (Hoofdstedelijk Gewest), en redactiemedewerker Aktief) nemen u mee doorheen het boek. Daarna gaan ze met u in gesprek.

In het boek ‘Extreemrechts. De geschiedenis herhaalt zich niet (op dezelfde manier)’ analyseren de schrijvers (Vincent Scheltiens en Bruno Verlaeckt) de bijzondere aard van de extreemrechtse organisaties en hun discours. Ze pleiten voor een ernstige reflectie en debat, en roepen op om actie te ondernemen, om mensen opnieuw warmte, hoop en perspectief te verschaffen. Om die nieuwe solidariteit en verbondenheid te creëren moet nagedacht worden over strategie.

Extreemrechts De geschiedenis herhaalt zich niet (op dezelfde manier)