26 okt 2021 20:00

Over Extreemrechts

Boekvoorstelling – “De geschiedenis herhaalt zich niet (op dezelfde manier)”.
Extreemrechts is een hardnekkig fenomeen dat regelmatig terugkeert. Om het fenomeen te vatten moet zowel naar het verleden als buiten onze grenzen gekeken worden. Termen als fascisme en populisme helpen ons nauwelijks verder. Want de geschiedenis herhaalt zich niet… en al zeker niet op dezelfde manier.

Auteur Vincent Scheltiens (historicus Universiteit Antwerpen) en Walter Lotens (moraalfilosoof en ex-leraar zedenleer) nemen u mee doorheen het boek. Daarna gaan ze met u in gesprek.
In het boek ‘Extreemrechts. “De geschiedenis herhaalt zich niet (op dezelfde manier)’ analyseren de schrijvers (Vincent Scheltiens en Bruno Verlaeckt) de bijzondere aard van extreemrechtse organisaties en hun discours. Ze pleiten voor een ernstige reflectie en debat, en roepen op om actie te ondernemen. Om mensen opnieuw warmte, hoop en perspectief te verschaffen. Om die nieuwe solidariteit en verbondenheid te creëren moet nagedacht worden over strategie.

Hoge tijd voor een ander geluid.
Na de doortocht van extreemrechtse figuren zoals Dries Van Langenhoven en Theo Franken in Edegem is het tijd voor een gezond en hoognodig tegengeluid.

Niet alleen voor Edegemnaren, ook iedereen daarbuiten is welkom op deze avond.
Weet dat het extreemrechtse gedachtengoed van de huidige Edegemse burgemeester zich als een vieze bruine smurrie snel uitbreid naar alle buurgemeenten en ver daarbuiten.

Deelname is gratis.
Inschrijven: https://www.eventbrite.be/e/extreemrechts-de-geschiedenis-herhaalt-zich-niet-op-dezelfde-manier-tickets-190226491557

Organisatie: ‘The Coalition’ (Masereelfonds, ACV en gelijkgezinden) en Steunpunt Antifascisme.