26 okt 2020 19:30 - 21:15

Online – Open data: een route naar meer wetenschappelijke integriteit?

Het lijkt een evidentie: wetenschappelijk onderzoek moet op een correcte, reproduceerbare en integere wijze uitgevoerd worden en de communicatie over de resultaten moet transparant en juist zijn.

En toch blijken die mooie principes niet altijd gevolgd te worden. Een aantal flagrante gevallen van wetenschappelijke fraude hebben in de afgelopen jaren de wetenschappelijke wereld wakker geschud en regeringen, onderzoek financiers, uitgevers en wetenschappers vragen steeds nadrukkelijker naar transparante en open wetenschap (open science).

Daarbij wordt zowel ingezet op ‘open access’, wat betekent dat wetenschappelijke literatuur niet achter een betaalmuur verdwijnt, en ook op ‘open data’, waarbij de onderzoeker de data open stelt aan het grote publiek.

In deze voordracht worden verschillende types van schendingen van wetenschappelijke integriteit en ook de redenen die leiden tot dit gedrag belicht en we bekijken of en hoe open wetenschap tot meer wetenschappelijke integriteit kan leiden.

Sabine Van Doorslaer

Sabine Van Doorslaer is gewoon hoogleraar aan het departement Chemie van de Universiteit Antwerpen. Ze is Dr in de Fysica en Master in de Chemie (UGent) en was 6 jaar postdoctoraal onderzoeker aan de ETH Zurich.

Sinds 2002 werkt ze met haar team aan de UAntwerpen rond de toepassing van elektronen paramagnetische resonantie op diverse vraagstukken uit het grensgebied tussen fysica, chemie en biologie. Ze is co-promotor van het UAntwerpen onderzoeksexcellentiecentrum CASCH – Catalysis for Sustainable Organic Chemistry.

Sinds 2013 is ze ook lid van de Vlaamse Commissie voor Wetenschappelijke integriteit, een commissie die tweede adviezen geeft over klachtendossiers inzake wetenschappelijke integriteit aan Vlaamse onderzoeksinstellingen, en algemene beleidsadviezen formuleert rond wetenschappelijke integriteitsthema’s  (http://www.vcwi.be/vlaamse-commissie-voor-wetenschappelijke-integriteit).

In samenwerking met:
Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen, Masereelfonds Universiteit Antwerpen, Humanistisch Verbond, Kekulé-cyclus, Verbond der Vlaamse Academici.

Meer informatie: andre@masereelfonds.be