12 nov 2021 14:00

Op stap met Berberse Brusselaars

Verschillende zelforganisaties en individuele kunstenaars organiseren in samenwerking met Interlitratour een interactieve, digitale wandeling waarbij de Amazigh Literatuur door Berberse Brusselaars wordt belicht aan de hand van poëzie, zang en muziek.

Tijdens deze wandeling wordt er stilgestaan bij de verschillende aspecten van de Amazigh cultuur. Zo worden er verschillende Berberse, Tarafit en Arabische werken gepresenteerd met gepaste vertaling naar het Frans en Nederlands, brengen we de gedichten tot leven via liederen en laten we de wandelaar de wereld van de Berberse cultuur ontdekken. Van dit alles geniet je als bezoeker op verschillende punten op je wandeling doorheen Brussel. We houden halt bij 10 locaties, waarbij de omgeving het decor vormt voor de verhalen die verschillende Berberse Brusselaars via poëzie lezingen, muziek, zang en beeld aan je vertellen.

Interlitratour, de wereld in verhalen

Vijf dagen lang ademt Brussel literatuur. Het hart van Europa klopt op het ritme van poëzie, slam, proza, verzen en rijm. Woorden op de vleugels van muziek, dans, theater en schone kunsten. Woorden middenin het vuurwerk van debat en lezingen. Een feest van Brussels begeesterende en multiculturele rijkdom.

Interlitratour is een intercultureel, literair festival in Brusselse gemeenten en gaat door van 9 tot 13 november 2021. Het programma bestaat uit activiteiten van tal van organisaties, verenigingen, burger- en persoonlijke initiatieven.

Interlitratour brengt Brusselaars via cultuurgebonden literatuur samen. De evenementen bevinden zich op het kruispunt van internationale literatuur, migratie naar België en samenleven in Brussel. Interlitratour biedt podium- en ontdekkingskansen en bouwt bruggen tussen gemeenschappen.

Programma