20 sep 2020 11:00 - 12:30

Online // Openingslezing: Oud, grijs en misschien nog wijzer

Openingslezing: Oud, grijs en misschien nog wijzer (twee delen). 

Eerste deel: Met welke filosofie kan de oudere denker de toekomst in?
Prof. Jean Paul Van Bendegem

Hoe ziet de toekomst van de individuele denker eruit naarmate hij ouder wordt, misschien ook vereenzaamt, minder in de aandacht staat of in de mode is? Zelfs een bekende filosoof en auteur, als professor en rebelse
denker zowel geëerd aan de universiteit als in de media, kan het gevoel krijgen dat zijn rol stilaan raakt uitgespeeld. Dat curieuze gevoel dat je als ‘oudere’ er niet meer toe doet, dat je omzeggens overbodig bent, dat je maar liever kan gaan.

Als jong gepensioneerde roept Prof. Jean Paul van Bendegem op tot verzet, tot burgerlijke ongehoorzaamheid van de verworpen senior. Maar dat verzet moet goed gefundeerd zijn, vindt hij. Daarom schreef hij er zopas een nieuw boek over dat hij tijdens de openingslezing van het combinatieproject ‘Onze toekomst herdenken’ officieel zal presenteren. Op de eerste plaats heeft hij onderzocht waar het beeld van de oudere vandaan komt. Zijn antwoord vertaalt zich in een onvermijdelijk lange reis die start met de wetenschappen, daarna het contrast laat zien tussen wijsheid, inzicht en kunde tegenover ziekte, verval en het eeuwige leven. Uiteindelijk presenteert
hij de senior die een tweede puberteit wil beleven: ambetant en een ‘pijn in ’t gat’.

Met zijn nieuwe boek wil Prof. Jean Paul Van Bendegem elkeen benaderen die ouderdom als discriminerend ervaart. In zijn lezing beschouwt hij de thematiek/problematiek van het ouder worden vanuit een actueel en toekomstgericht perspectief. Meer bepaald: wat worden de specifieke mogelijkheden van oudere denkers, rebellen en activisten in de volgende decennia? Bijvoorbeeld met behulp van digitale kennisbronnen, spraak- en schrijftechnologie, artificiële intelligentie…? Zo komt hij tot een persoonlijk antwoord op deze cruciale vraag: met welke filosofie kan en moet de oudere denker/rebel (best) verder?

Jean Paul Van Bendegem (1953) is em. hoogleraar aan de VUB. Als wiskundige en filosoof probeert hij de wereld te begrijpen.

Hij is auteur van:
Hamlet en entropie (2009).
De volijke atheïst (2012)
Verdwaalde stad (2017)
Wonderlust (2019) .

In september 2020 verschijnt Wijs, grijs en puber.
Een pleidooi voor de burgerlijk ongehoorzame senior (ASP-editions)

Tweede deel: Waarom behelst veroudering meer toekomst, niet minder? 
Dr. Griet Vandermassen

Als doctor in de wijsbegeerte ontwikkelde Griet Vandermassen een biologisch gefundeerde kijk op de seksen. Openlijk en vermetel verdedigt zij zowel in haar boeken als in columns de overweldigende bewijzen dat veel sekseverschillen niet alleen aan opvoeding en cultuur liggen. Integendeel zijn de verschillen een voorspelbaar
en bewijsbaar gevolg van vele miljoenen jaren evolutie door natuurlijke en seksuele selectie.

Dr. Griet Vandermassen zet haar grondige kennis in om de standpunten tegen het licht te houden die Prof. Jean
Paul Van Bendegem in zijn nieuwste boek formuleert. Speciaal richt zij de focus op het thema van de oudere man, de oudere denker en/of puberale rebellen op leeftijd.

Zij belicht waarom Professor Van Bendegem, anders dan een zoetwaterpoliep, sterfelijk is. Uiteindelijk formuleert zij een antwoord op deze vraag: waarom behelst veroudering meer toekomst, niet minder?

Griet Vandermassen (1970) is germaniste en doctor in de wijsbegeerte.

Zij is Auteur van:
Darwin voor dames. Over feminisme en evolutietheorie (2005).
Dames voor Darwin (2019).

coauteur
In Darwins woorden.
Leven, werk en denken van Charles Darwin (2009).

Columnist voor De Standaard.

Te bekijken en te herbekijken vanaf zondag 20 september 2020 om 11 uur via www.hetzoekendhert.be.

Vrije bijdrage via het rekeningnummer BE32 0015 8917 0602 (GEBABEBB). Graag met vermelding: ‘Onze toekomst herdenken, ik doe mee’. Een vraag of een reactie? Klik hier.