16 jul 2020 20:00

Online – Diversiteit in organisaties met Omar Nahas en Stella Nyanchama Okemwa

DRIELUIK DIVERSITEIT

Diversiteit is realiteit, tot spijt van wie het benijdt.
Dat diversiteit verrijkend werkt, mag duidelijk zijn, dat het soms schuurt ook. Bovendien is diversiteit een realiteit die vele kanten en invalswegen kent. In het opbod van “rechten en plichten”, “aanpassen”, “assimileren”, “praktijktest” en “wij-zij” zouden we zo haast vergeten dat het gaat over mensen van vlees en bloed.

Het gaat niet over “hen” en “wij” (waarin je zelf kiest tot welke groep je behoort), maar over “ons”, want samen maken we de maatschappij tot wat die is, maken we “onze” maatschappij.

Op elke avond van het Drieluik Diversiteit laten we een prominente stem in het diversiteitsdebat aan het woord. Omar Nahas (16/07), Nadia Nsayi (06/08) en Omar Ba (20/08) hebben elk een eigen focus, insteek of verhaal en eigen bezorgdheden. Volledig zal het plaatje daardoor zeker niet worden, maar wie dieper in wil gaan op enkele, soms wat verdoken aspecten van de diverse realiteit, kan gratis afstemmen en deelnemen.

16.07: Diversiteit in organisaties: in hoeverre is er sprake van echte gelijkwaardigheid?
Nahas gelooft dat de meeste organisaties en groepen oprecht naar diversiteit streven, maar hij betwijfelt of de realisatie ervan op een gelijkwaardige manier gebeurt.

De gevestigde organisatie bepaalt de spelregels in de samenwerking met andere organisaties of maatschappelijke groepen.

Is er echt ruimte om samen te werken volgens gemeenschappelijke voorwaarden?

Nahas beschouwt zichzelf doorgaans als eerder braaf en vredelievend, maar wil in het eerste deel van het Drieluik Diversiteit nu wat dieper graven: weg van de comfortzone om zo echt te kunnen nadenken over diversiteit.

Denker, dichter en schrijver Omar Nahas werd geboren in Damascus in 1964. Hij studeerde Arabistiek en sociologie te Nijmegen en Amsterdam.

Hij publiceerde het boek ‘Islam en homoseksualiteit’ in 2001, en ‘De andere Jihad’ in 2007. Nahas woont in Antwerpen en noemt zichzelf een “vooruitstrevend moslim, meer humanistisch spiritueel dan orthodox conservatief”.

Omar Nahas wordt die avond geïnterviewd door Stella Nyanchama Okemwa (Hand in Hand tegen racisme vzw).

Deelname is gratis.

Inschrijven kan via: https://www.elcker-ik.be/InformCMS/preview/index.php?pag_id=550288&cty_id=2861 waarna je via mail een uitnodiging voor de ZOOM-sessie ontvangt.

Organisatie: Masereelfonds, Elcker-Ik, Hart boven Hard.