18 okt 2020 11:00 - 18 okt 2020

Online – Een onttoverde, bedreigende wereld. Wat een wereld.

Wat een wereld

Openingsreflectie.
Dr. Tinneke Beeckman

Dr. Tinneke Beeckman, filosofe en auteur, verzorgt telkens inleidende reflecties bij de drie duolezingen van het eerste deel: Een onttoverde, bedreigende wereld.

Tijdens de tweede aflevering van dit deel, onder de noemer Wat een wereld, presenteren Dr. Ward Kusters en Jesse Havinga elk een origineel essay.

Eerste deel: Grenzen in de evolutie.
Dr. Ward Kusters

“Grenzen zijn noodzakelijk om de toegevoegde waarde die binnen de grenzen wordt gevormd te behouden. Indien er geen grens bestaat, wordt de gevormde toegevoegde waarde onmiddellijk verdund door de enorme ruimte buiten de grenzen.”

Ward Kusters (1939) studeerde geneeskunde, arbeidsgeneeskunde en industriële toxicologie. Werkte in de chemische sector en als docent aan de VUB. Schreef voor een tijdschrift van de vredesbeweging. Als Esperantist publiceerde hij in die taal over de klimaatproblematiek.

Tweede deel: Wegwijs in een wirwarwereld.
Jesse Havinga

“Het is een open vraag of het lukt om de energie die (nog steeds) achter het vooruitgangsidee zit om te buigen
naar de wirwarwereld. Maar het is interessanter om de toekomst tegemoet te treden met een open vraag dan met
een uitgekauwd narratief.”

Jesse Havinga (1991) Studeerde filosofie in Groningen en raakte daar sterk geboeid door een vak over Bruno Latour. Van de Franse filosoof leerde hij dat proberen belangrijker is dan slagen, wat zich uit in liefdes voor
koken, schrijfsels en het organiseren van een filosofische talkshow.

Te bekijken en te herbekijken vanaf zondag 18 oktober 2020 om 11 uur via www.hetzoekendhert.be.

Vrije bijdrage via het rekeningnummer BE32 0015 8917 0602 (GEBABEBB). Graag met vermelding: ‘Onze toekomst herdenken, ik doe mee’. Een vraag of een reactie? Klik hier.