15 nov 2020 11:00 - 15 nov 2020

Online – Een onttoverde, bedreigende wereld. Wat een paradoxen.

Wat een paradoxen

Openingsreflectie.
Dr. Tinneke Beeckman

Dr. Tinneke Beeckman, filosofe en auteur, verzorgt telkens inleidende reflecties bij de drie duolezingen van het eerste deel: Een onttoverde, bedreigende wereld.

Tijdens de derde en laatste aflevering van dit deel, onder de noemer Wat een paradoxen, presenteren Egon Vlerick en Ilan De Keersmaecker elk een origineel essay.

Eerste deel: De wil tot reflectie.
Egon Vlerick

“De reflectie bij het schone herinnert ons eraan dat we een lichaam hebben. We kennen onszelf niet, en wie niet af en toe door de reflexiviteit zichzelf voelt, krijgt al snel een akelig ontlichaamd denken. Is mijn leven de vruchtbare grond voor mijn idealen?”

Egon Vlerick (1989) studeerde wijsbegeerte aan de UGent. Schreef een masterthesis over Beperking en
begrenzing in de voorkritische en kritische filosofie van Immanuel Kant. Is nu boekverkoper. Schrijft kortverhalen, alsook kritische en zelfkritische essays.

Tweede deel: Deparadoxen van het denken.
Ilan De Keersmaecker

“Elke theorie die getoetst wordt aan het grondbeginsel van Aristoteles, zal nooit vrij zijn van paradoxen.
Het correcte denken, dat in ons dagelijkse leven enorm nuttig is, bevat mankementen als we een compleet
wereldbeeld willen theoretiseren.”

Ilan De Keersmaecker (1989) studeerde enkele jaren Lucht- en ruimtevaarttechniek aan de TU Delft en
daarna, op eigen initiatief, filosofie en wetenschap. Schreef vele essays en andere teksten die nog niet gepubliceerd werden. Sinds 2016 is hij zaakvoerder van een schrijnwerkerij.

Te bekijken en te herbekijken vanaf zondag 15 november 2020 om 11 uur via www.hetzoekendhert.be.

Vrije bijdrage via het rekeningnummer BE32 0015 8917 0602 (GEBABEBB). Graag met vermelding: ‘Onze toekomst herdenken, ik doe mee’. Een vraag of een reactie? Klik hier.