21 sep 2020 20:00

Online // De impact van covid-19 op sociale ongelijkheid in de stad

Hoe legt Corona de kwetsbare stad bloot?

In tegenstelling tot hetgeen de reguliere media ons laat zien heeft niet iedereen een grote tuin al dan niet met een zwembad. Grote gezinnen in kleine woningen, alleenwonenden in een klein appartementje, … komen bijna nooit in beeld. Nochtans de dagdagelijkse realiteit voor velen.

Deze “vergeten” groepen wonen meestal in steden waar er een enorm gebrek is aan open ruimtes en groen. De combinatie van met meer in één woning en dichter op elkaar wonen, de slechtere stadse luchtkwaliteit, en het niet optimaal kunnen verluchten van de woning, het gebrek aan open ruimtes, groen, …. zorgen ervoor dat deze bewoners veel vatbaarder zijn om het virus op te lopen.

Ook het online afstandsonderwijs kent grote verschillen. In sommige gezinnen is er geen rustig plekje om te studeren. Hoe leer je wanneer je geen computer hebt of wanneer er slechts eentje is voor het hele gezin?

Hoog tijd dat we deze kwetsbare sociale groepen in de steden in beeld brengen. Wat zijn de gevolgen van de maatregels? Hoe zet de besluitvorming rond de Coronacrisis deze groepen onder druk? Wat zijn de gevolgen?

Prof. Dr. Stijn Oosterlynck is hoofddocent stadssociologie aan de Universiteit Antwerpen en woordvoerder van het Centre for Research on Environmental and Social Change (CRESC).

Organisatie: Masereelfonds Antwerpen, Elcker-Ik, Hart boven Hard Antwerpen