26 okt 2018 12:15

Onderwijs en migratie

PROF. DR. MIEKE VAN HOUTTE OVER ONDERWIJS EN MIGRATIE
Telkens wanneer internationale organisaties uitpakken met slaagcijfers in het onderwijs, springen de zwakke resultaten van jongeren met een migratieachtergrond in het oog. Ze presteren over het algemeen niet alleen slechter, ze blijven ook opvallend afwezig in het hoger onderwijs, en dan in het bijzonder aan de universiteit. Dit is niet alleen in Vlaanderen zo. Er zijn mettertijd internationaal verschillende theorieën ontwikkeld om deze onderwijsachterstand te verklaren, die al dan niet gesteund worden door empirisch onderzoek. In deze
middaglezing worden een aantal verklaringen en theorieën toegelicht en geïllustreerd met Vlaams onderzoek. We gaan ook in op de rol en effecten van sociaal-etnische segregatie en dito schoolcompositie. Het valt op hoe sterk deze problematiek verweven is met de sociaal-economisch zwakkere positie van gezinnen met een migratieachtergrond.