02 apr 2022 10:00

Onder populisten: Pamflet over een onbegrepen probleem.

17e Paul Verbraekenlezing.

Met Anton Jäger.

Valt er nog iets nieuws te zeggen over ‘populisme’? Al decennia worden we bedolven onder onheilstijdingen over een populistische apocalyps. Ondertussen werd de populismevorserij tot een ware professionele industrie, met eigen specialisten, consulenten en sterrenwichelaars. Dat allemaal terwijl populistische partijen globaal klassieke partijen bedreigden na de crisis van 2008.

Deze lezing gaat een kritisch engagement aan met deze consensus. Zowel met als tegen de bestaande literatuur, plaatst ze de huidige discussie in historische en kritische context en relateert deze aan materiële verschuivingen in ons politiek bestel. Het reist terug in de tijd naar de wortels van het hedendaagse populisme als term en als beweging, en wijst op verschillen en gelijkenissen met vorige episodes.

Er wordt ook politiek stelling in genomen in het populistisch mijnenveld: ze weigert enerzijds het huidige ‘populisme’ als pathologie of afwijking van een democratische norm te behandelen, die dan stigma en uitsluiting verdient. Maar het celebreert het populisme ook niet als heilsleer of onvermijdelijke toekomst van de democratie. Het behandelt het huidige ‘populisme’ eerder als structurele tendens in een steeds sterker ‘gedesorganiseerde’ democratie, die zowel centrum- als margepartijen aantast.

We bevinden ons ondertussen allemaal ‘onder populisten’ zowel op links als op rechts. Het huidige populisme laat zich ook enkel begrijpen als uitdrukking van een seculaire crisis van partijdemocratie — een crisis die ondertussen al onze klassieke noties van politiek op hoogspanning zet.

Anton Jäger is publicist en historicus van het politiek denken met een doctoraat in Filosofie Cambridge University en is verbonden aan de KU Leuven. Zijn werk verscheen o.a. in De Groene Amsterdammer, De Morgen, De Standaard, New Left Review, New Statesman, The Guardian, en De Wereld Morgen.

Praktisch:
Aanvang om 10.30u (deuren om 10.00u).
U krijgt ook de ASP publicatie met de tekst van de lezing.
Na de lezing bent u welkom op een drink.

Om 13.00u is er een buffet.

Entreeprijs:
15€ voor de lezing (ASP-publicatie en drink inbegrepen)
30€ voor het buffet

(Lezing + boekje + drink + buffet = 45€)

Inschrijven voor 19 maart 2022.
(via overschrijving op BE53 0015 2343 8853 (Bic: GEBABEBB) van Paul Verbraekenlezingen.)Het is belangrijk om bij de overschrijving je emailadres te vermelden, zodat we indien nodig de link van de live streaming kunnen bezorgen!

Contact: paul.verbraeken.lezingen@gmail.com
Zie ook op facebook

________________________________________
Corona :
• De lezing gaat hoe dan ook door
• Indien de Coronamaatregelen tegen half maart publiek toelaten, gaat de lezing als vanouds door in het Zuiderpershuis, gevolgd door een drink en het vriendenmaal .
De lezing zal simultaan via een live streaming gevolgd kunnen worden voor wie niet wil of kan aanwezig zijn.
• Indien geen publiek mogelijk is, zal er enkel een live streaming zijn.
• Voor de live streaming moet je op voorhand inschrijven (en betalen)
• Het bijhorende boekje wordt uitgedeeld bij de lezing, of later bezorgd aan wie enkel de live streaming volgt.
• Indien het vriendenmaal niet kan doorgaan, storten we uiteraard de 30€ terug aan wie hier voor ingeschreven was..

Organisatie: Masereelfonds, Linx+, ASP en Charta-91.