28 feb 2023 20:00

Oekraine tussen hamer en aambeeld – Debat

De oorlog in Oekraïne dreigt uitzichtloos te worden. Stevenen we af op een eindeloze uitputtingsslag, een patstelling zonder winnaars of verliezers? Een oorlog tenslotte bij volmacht tussen Rusland en de Verenigde Staten? Oekraïne is het eerste en grootste slachtoffer. De Europese landen betalen een zware tol door excessieve militaire uitgaven, de energiecrisis en daarbovenop budgettaire tekorten. De Russische agressie en bezetting moeten ongedaan worden gemaakt. Er dringt zich een keuze op tussen de totale oorlog of onderhandelingen. Is er een verzoening mogelijk tussen de belangen van Oekraïne en Rusland? Tussen enerzijds het waarborgen van het gewettigde zelfbeschikkingsrecht van Oekraïne, en anderzijds de veiligheidsbelangen van Rusland, dat zich bedreigt acht door de systematische uitbreiding van de NAVO?

Stof voor een interessant debat met oud-kolonel Roger Housen en vredesactivist Ludo De Brabander. Moderator Lieven Verstraete.

Prijs: € 5 | € 3 jongeren -21

 

Graag aanmelden via brugge@masereelfonds.be