27 jan 2018 14:00 - 16:00

Nog een oorlog in Syrië? Oproep voor solidariteit met Afrin

Oproep voor een protestactie!

Het Turkse AKP-regime is samen met zijn milities op 20 januari een oorlog gestart tegen Afrin, een enclave in Noord-Syrië met een democratisch, multicultureel en gendergelijk zelfbestuur. Afrin heeft de Turkse staat nooit bedreigd. Als gevolg van deze agressie zijn er al tientallen burgerdoden en -gewonden gevallen. Afrin behoorde tot een van de rustigste gebieden in Noord-Syrië en was een veilige plek voor honderdduizenden vluchtelingen uit andere delen van de Syrische staat.

De bevolking van Afrin en de vele aanwezige vluchtelingen zijn het slachtoffer van een pervers geopolitiek spel van de Turkse staat en de internationale en regionale machten. Nochtans hebben eenheden van de Syrische Democratische Strijdkrachten en de Koerdische Zelfbeschermingseenheden met internationale steun de zogenaamde Islamitische Staat uit Noord-Syrië verdreven. Nu worden ze aan hun lot overgelaten.

We vragen aan België, de EU en de internationale gemeenschap om:

– de oorlog van het Turkse regime te veroordelen

– de wapenhandel met Turkije stop te zetten

– dringend maatregelen te nemen die een einde maken aan de vijandelijkheden en leiden tot de terugtrekking van de Turkse troepen

– diplomatieke initiatieven op te starten die resulteren in een duurzaam bestand en politieke onderhandelingen

– de vrijheid van meningsuiting en vereniging in de Turkse staat te helpen garanderen

Om deze eisen kracht bij te zetten, en een luide neen te laten klinken tegen deze nieuwe oorlog tegen de Koerden, roept ook het Masereelfonds, samen met Vrede VZW, Vredesactie, Info-Turk en het Koerdisch Instituut en vele andere, op om te betogen op zaterdag 27 januari, om 14u op het Europakruispunt vlak aan het Centraal Station in Brussel. Het Masereelfonds ondersteunt ook het campagne SOS Turkey om de autoritaire gang van zaken en mensenrechtenschendingen in Turkije aan te klagen. Zie www.sosturkey.org