04 jan 2019 10:30

Halt aan ongelijkheid | nieuwjaarsdrink

HALT AAN ONGELIJKHEID
Het FAN (Financieel Actie Netwerk) – het Masereelfonds zetelt in de stuurgroep –  Hart boven Hard en het RJF (Réseau pour la Justice Fiscale) en de campagne TAM-TAM roepen op tot een bijeenkomst op vrijdag 4 januari om 10.30u. aan de voorkant van het “Miljardairsplein” in BRUSSEL.

Wij eisen concreet:
– een progressieve vermogensbelasting op het vermogen van meer dan 1 miljoen euro (exclusief de eigen woning).
– invoering van een vermogenskadaster.

Wat de regeringen in België ook beweren, de rijkdom is ongelijk verdeeld en de armoede is toegenomen. De tien procent rijkste families van België bezitten bijna de helft van het totale vermogen. Bij wie tot de rijksten behoort is er zeventig procent kans dat ze een rekening hebben in een belastingparadijs.

BELASTINGEN MOETEN BIJDRAGEN TOT HET VERMINDEREN VAN ONGELIJKHEID
Belastingen zijn bijdragen om de behoeften te financieren die van essentieel belang zijn voor de organisatie van de samenleving.
Rechtvaardige belastingen moeten in de eerste plaats het recht op waardigheid van alle burgers waarborgen, zoals bepaald in artikel 23 van de Belgische grondwet. Die stelt: “Een ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden”.
Om de waardigheid van elk individu te waarborgen moeten de breedste schouders de zwaarste lasten dragen. Vandaag is in België het tegenovergestelde het geval.

TAX FREEDOM DAY

Elk jaar verschijnt in de media wanneer de Tax Freedom Day valt. Dat is de dag waarop de Belg al zijn belastingen voor dat jaar heeft betaald. De gedachte daarachter is dat men vanaf de dag nadien werkt voor eigen rekening. Voor ons land valt die dag ergens in juni. Ondanks dat deze berekening al heel wat kritiek heeft gekregen op de rekenkundige juistheid en op zijn ideologisch verborgen agenda om de overheid en de sociale zekerheid te ontmantelen, blijft de media deze boodschap verkondigen.

Zo laat de Tax Freedom Day nooit de ongelijke belastingdruk zien tussen het inkomen uit arbeid en het inkomen uit kapitaal en vermogen.

Als we de methode overnemen, is het resultaat dat de vermogenden in de maand januari hun fiscale bijdrage al hebben betaald.