12 sep 2024 19:30 € 5 | € 5

Niet alles maar veel begint bij luisteren

Willaert beluistert het onbehagen en de verwachtingen van de ontevreden burger.

Gentenaar Dominique Willaert is columnist en essayist, theater- en documentairemaker en was twintig jaar actief als artistiek leider van Victoria Deluxe. In 2022 publiceerde hij bij uitgeverij EPO het boek ‘Dansen op een ziedende vulkaan’. Het groeiende onbehagen in onze samenleving  vormt een bedreiging voor onze democratische grondrechten en universele mensenrechten.

Hoe is het zover kunnen komen en hoe kunnen we het tij keren? In datzelfde jaar 2022 neemt hij de kloeke beslissing om de direct betrokken bevolkingsgroepen zelf te gaan opzoeken.

In reactie op de stereotiepe beeldvorming van Vlaams Belang-kiezers in een bekende Pano-reportage over Ninove luistert hij – ver weg van de camera’s – naar de verzuchtingen van al die ontevreden mensen. Wat schuilt er achter hun woekerende onbehagen?  Maar ook: waarin schuilt het potentieel van deze (Dender-) streek en haar inwoners?

Het verslag van deze gesprekken en ontmoetingen kan men lezen in het onthullende nieuwe boek van Dominique ‘Niet alles maar veel begint bij luisteren’ (EPO, 2023)