02 feb 2019 13:30

Nationale manifestatie voor een humaan asielbeleid

Wij willen een humaan asiel- en migratiebeleid. Een beleid dat mensen verbindt in plaats van tegen elkaar opzet. Een beleid dat een halt toeroept aan het opbod van racisme en haat dat het samenleven in gevaar brengt.

Wil je samen met ons naar Gent gaan? Mail dan even naar andre@masereelfonds.be

Organisatie: Asielcoalitie met ondersteuning van Masereelfonds aktief Edegem.