28 okt 2023 20:00

Nacht van de B(r)oze Dichters

Poëzie is de moedertaal van het menselijk ras (Johann Gotfried von Herder).
De bron van alle poëzie is het diepe gevoel van wat onuitsprekelijk is (Lucien Arréat).
Poëzie is de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie (Willem Kloos).

Deze avond is een maatschappijkritisch gebeuren waar niet alleen plaats is voor woede, maar ook voor verdriet, tederheid en liefde. Niet minder dan 12 dichters komen het beste van zichzelf geven voor een boeiende avond vol lyriek.

Organisatie: Masereelfonds Sint-Niklaas.