12 jun 2021 13:00 - 18:00 Gratis | € 10.00

Naar een Eco-Economie

Circulaire economie en andere Brusselse transitie-ambities toegelicht

Net nu de Brusselse regering i.s.m. Kate Raworth (bekend van het donut-model) een versnelling hoger schakelt in de transitie naar een duurzamere, circulaire economie, kijken we achter de schermen van het transitielandschap. Via een informatieve wandeling gaan we actief op verkenning bij een aantal projecten in de Kanaalzone zoals Be-Here, BC materials (bouwen met aarde), het op stapel staande CLTB (community land trust Brussel)-project in de Antwerpsesteenweg en het Masuiproject, waar Zinneke zijn/haar nieuw onderkomen vindt.

Onderweg vergelijken we deze nieuwe initiatieven met de bestaande lokale economie-projecten(vooral bouwmaterialen en sanitair, garages) rond het kanaal, de Antwerpsesteenweg en de Masuistraat. Bieden deze circulaire en transitieprojecten een antwoord op de noden van een veeleer arme en in precaire omstandigheden levende bevolking aldaar?

PROGRAMMA
13u: verwelkoming in aula van Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 86C/3000 1000 Brussel
13u05-13u20: toelichting beleidskader Brussels Hoofdstedelijk Gewest rond circulaire economie en transitie volgens het donut-model (K. Raworth) door Kurt Custers, directeur circulaire economie van Leef- milieu Brussel
13u30-14u: toelichting BC materials (bouwen met aarde)-productiehal door Anton Maertens, coördinator
14u15 -15u: Be-Here, centrum voor stedelijke activiteiten (OCMW-Brussel), Dieudonné Lefèvrestraat 4, 1000 Brussel

Be-Here staat voor stedelijke revitalisering, sociaaleconomische integratie en respect voor ethische en burgerlijke waarden. Het brengt nieuwe of uitbreidende activiteiten met een eco- nomische, sociale en ecologische impact. Het hoopt op die manier bij te dragen aan een circulaire economie en korte ketens in de productie en de levering van goederen.

Twee projecten worden toegelicht:
• Tomato Chili Project (moduleerbare serre gebouwd en gecommercialiseerd volgens principes van circulaire economie) van Dzerostudio door Olivier Breda. Het project kwam tot stand op initiatief van vijf bedrijven van Greenbizz.Brussels
• het project Bike your planet door Wouter Tas

15u : vertrek becommentarieerde wandeling opgesplitst in twee groepen.
Wandelgroep 1: o.l.v. Jan Zaman, departement Omgeving , Vlaamse overheid en medewerkerBrussels Academy
Wandelgroep 2: o.l.v. Roeland Dudal, coördinator van Architectural Workroom Brussels
Jan en Roeland geven commentaar bij de evolutie in de Kanaalzone (met het bouwmaterialen- dorp, de ‘circulaire’ verbouwing van de WTC-torens aan het Noordstation, de heraanleg van het Maximiliaanpark) en bevragen lokale economie-projecten (garages, bouwmaterialen, sanitair). Ter hoogte van de Antwerpsesteenweg en de Masuistraat worden deze lokale projecten be- vraagd over hun betekenis/situering in het transitielandschap.

16u20-16u40: toelichting CLTB-project Anvers , ter hoogte van Zennepark, Antwerpsesteen- weg door Sophie Ghyselen, projectleidster vastgoedprojecten CLTB en door Kurt Custers, Leef- milieu Brussel voor de samenwerking met de BIM.

17u: toelichting nieuw onderkomen van Zinneke aan Masui door Myriam Stoffen, coördinatrice van de werkzaamheden en financiële steun aan de renovatie van Zinneke’s gebouw in het Masui- project, testcase voor het donut-model van K. Raworth.

17u30 – 18u: Vragen door deelnemers en afsluitend slotwoord door sprekers, drankje