27 mrt 2018 20:00 € 6 | € 8

Michel Foucault

Michel Foucault (1926-1984) werd bekend als structuralist en analyticus van de disciplinaire maatschappij. Tijdens zijn laatste levensjaren bestudeerde hij de ethiek die hij beschouwt als het ontwerpen van een levensstijl, eerder dan een systeem van regels en normen. Een tweede thema is het waarheidspreken. We zien de waarheid vaak als een objectieve weergave van de feiten maar voor Foucault staat de waarheidspreker centraal. Tenslotte buigt hij zich over het neoliberalisme. Rob Devos geeft een uiteenzetting van deze thema’s, maar stelt ook de vraag hoe Foucaults ideeën relevant zijn voor een hedendaagse ethiek en politiek.