26 sep 2019 14:00 € 5 | € 5

Michel Foucault over waarheidsspreken en democratie

Met Prof. Em. Rob Devos, hedendaagse politieke stromingen KUL.

Foucault (1926-1984) is bekend geworden als profeet van ‘de dood van de mens’ (De woorden en de dingen) en door zijn studies over macht (De geboorte van de gevangenis). Maar in zijn laatste lessen aan het Collège de France verschijnt een nieuw thema. De filosoof bestudeert het waarheidspreken (parrèsia) in de klassieke cultuur. Democratische instellingen waarborgen de vrije meningsuiting van de burgers. Het spreken van waarheid is de ziel van de democratie. Vooral ontstaat rond de parrèsia een uitgebreide en intense reflectie over de verhouding tussen politiek en waarheid. Waarover moet waarheid gesproken worden? Wie is in staat tot waarheidspreken? Hoe jezelf vormen om te kunnen spreken met aanzien en macht? Wat is het belang van waarheidspreken voor de samenleving en de burgers? Welke zijn de bedreigingen voor de parrèsia? Vandaag lijkt het waarheidspreken onder druk te staan. Kunnen wij, in onze tijd van post-truth-politics en alternatieve feiten, van trollen en memes, iets leren van de Grieken?