29 apr 2024 19:30 € 6 | € 8

Michel Foucault – Kopstukken Filosofie


Aan het eind van zijn carrière analyseerde de beroemde Franse denker Michel Foucault het verschijnsel waarheid spreken als gedragsvorm, samengevat in het Griekse begrip parrèsia. Foucault wil de morele en politieke positie onderzoeken die men moet innemen om het risico te nemen om naar waarheid te spreken. In zijn analyse bevordert Foucault de kritische houding in moderne en hedendaagse samenlevingen.

Deze Kopstukken van de filosofie handelt over democratie op wankele bodem. Prof. Rob Devos baseert zich op het werk van Michel Foucault over parrèsia als uitgangspunt om te spreken over waarheidsdenken en democratie. Prof. Rob Devos doceerde Hedendaagse politieke stromingen. Marxisme en socialisme en Cultuurfilosofie aan de KU Leuven.