28 nov 2017 19:30 € 3 | € 5

Met dank aan de overkant

De politieke relatie tussen Vlaanderen en Wallonië is getekend door conflicten. Vincent Scheltiens legt in “Met dank aan de overkant” uit hoe die tweespalt is ontstaan en waarom ze zo voorspelbaar lijkt. Vanaf het ontstaan van België hebben Vlaamse en Waalse politici vijandbeelden gehanteerd die van generatie op generatie worden doorgegeven. Ook achter het hedendaagse conflict tussen rechtse Vlaams-nationalisten en Waalse sociaaldemocraten gaan stereotypen schuil die veel ouder zijn dan we vermoeden.
Het beeld dat de Vlaamse beweging én de Waalse beweging van elkaar schetsen is zonder meer revelerend. Voor het eerst wordt de interactie met ‘de overkant’ zo nauwkeurig beschreven. Vincent Scheltiens schetst levendig de cruciale conflicten uit het verleden en hoe die tot vandaag de communautaire ruzie kleuren.

Jan Dumolyn gaat in gesprek met de auteur.

Deze avond kwam tot stand in samenwerking met Critica