17 okt 2017 19:30

Met dank aan de overkant

Boekvoorstelling met auteur Vincent Scheltiens en discutant Michel Huysseune

De politieke relatie tussen Vlaanderen en Wallonië is getekend door conflicten. Vincent Scheltiens legt uit hoe die tweespalt is ontstaan en waarom ze zo voorspelbaar lijkt. Vanaf het ontstaan van België hebben Vlaamse en Waalse politici vijandbeelden gehanteerd die van generatie op generatie worden doorgegeven. Ook achter het hedendaagse conflict tussen rechtse Vlaams-nationalisten en Waalse sociaaldemocraten gaan stereotypen schuil die veel ouder zijn dan we vermoeden. Het beeld dat de Vlaamse beweging en de Waalse beweging van elkaar schetsen is zonder meer revelerend. Voor het eerst wordt de interactie met “de overkant” zo nauwkeurig beschreven. Politicoloog Michel Huysseune (VUB), specialist in de studie van nationalisme, regionalisme en populisme leidt de discussie in en treedt op als discutant.

i.s.m. Critica
Facebook