09 mrt 2022 18:00

Mensenketting voor de vrede: Stop de oorlog!

NL / MENSENKETTING VOOR DE VREDE: STOP DE OORLOG!
✌️ Iedereen die verontwaardigd is over de invasie van Oekraïne door Rusland en zich wil uitspreken tegen de gruwel van de oorlog is welkom om samen een grote mensenketting voor vrede te vormen met de vredesvlag (we voorzien er ook ter plaatse)!
🏳️‍🌈 Thuis? Hang de vredesvlag!
Afspraak: Centraal Station, woensdag 9 maart, 18u
FR / CHAÎNE HUMAINE POUR LA PAIX: ARRÊTEZ LA GUERRE!
✌️ Quiconque est indigné par l’invasion de l’Ukraine par la Russie et veut dénoncer l’horreur de la guerre est le bienvenu pour former une grande chaîne humaine pour la paix avec le drapeau de la paix (nous le fournissons également sur place)!
🏳️‍🌈 A la Maison? Accrochez le drapeau de la paix!
Rendez-vous: Gare centrale, mercredi 9 mars, 18h
NL / 📢 Ons standpunt:
We veroordelen de Russische invasie in Oekraïne, die een schending is van het VN-Charter. We zijn solidair met allen die opteren voor vrede in Oekraïne, Rusland en Europa.
Wij vragen België om alle mogelijke maatregelen te nemen die tot een de-escalatie kunnen leiden, gesteund op een multilaterale constructieve dialoog, in volle respect voor het handvest van de Verenigde Naties.
Wat wij vragen:
❌ Een onmiddellijk staakt- het-vuren, waarbij alle Russische troepen het grondgebied van Oekraïne verlaten, en een directe heropstart van de onderhandelingen met deelname van alle betrokken landen en internationale instellingen;
❌ De stopzetting van de levering van wapens en militair materiaal aan de diverse partijen, en het bannen van alle militaire oefeningen in de regio;
❌ We zijn tegen sancties die de lokale bevolkingen treffen;
✔️ We herinneren aan de verantwoordelijkheid van de NAVO, die gedurende drie decennia door haar permanente uitbreiding gezorgd heeft voor spanningen in die regio van Europa en in de wereld;
✔️ We willen een nieuwe Europese veiligheidsarchitectuur, gebaseerd op het principe van de gemeenschappelijke veiligheid zoals belichaamd door de OVSE;
FR / 📢 Notre point de vu:
Les organisations signataires condamnent l’invasion russe en Ukraine, qui constitue une violation de la Charte des Nations Unies. Nous sommes solidaires de tous ceux qui optent pour la paix en Ukraine, en Russie et en Europe.
Nous demandons à la Belgique de prendre toutes les mesures possibles qui pourraient conduire à une désescalade, sur la base d’un dialogue multilatéral constructif, dans le plein respect de la charte des Nations Unies.
Ce que nous demandons :
❌ Un cessez-le-feu immédiat, toutes les troupes russes quittant le territoire de l’Ukraine, et une reprise immédiate des négociations avec la participation de tous les pays et institutions internationales concernés;
❌ L’arrêt des livraisons d’armes et d’équipements militaires aux différentes parties, et l’interdiction de tous les exercices militaires dans la région;
❌ Nous nous opposons aux sanctions qui affectent les populations locales
✔️ Nous rappelons la responsabilité de l’OTAN qui, depuis trois décennies, avec son expansion permanente, aggrave les tensions dans cette région d’Europe et dans le monde;
✔️ Nous voulons une nouvelle architecture de sécurité européenne, fondée sur le principe de sécurité commune tel qu’incarné par l’OSCE ;