02 jun 2018 17:00

Mensenketting Rechtvaardigheid voor Mawda

Op 18 mei werd Mawda Shawdi, dochter van Iraaks-Koerdische vluchtelingen, gedood door een politiekogel nabij Mons. Mawda werd twee jaar. Mawda zal nooit kleren dragen waarvan de maat de 104 cm overstijgt.

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en Jan Jambon, als minister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor de politie, weigeren enige verantwoordelijkheid op te nemen, laat staan ontslag te nemen. Erger, ze blijven volop vast houden aan een onmenselijk uitwijzingsbeleid en de jacht op vluchtelingen en migranten. Voor N-VA-leider Bart De Wever en Jambon zijn de ouders zelfs schuldig aan de dood van hun dochtertje!

Op zaterdag 2 juni brengen Geert Bourgeois, Theo Francken en Jan Jambon een bezoek aan Gent. Ze doen dit in het kader van de campagne-toer van N-VA. Ze zullen op Vrijdagmarkt en Kouter rondwandelen en hun racistische haatzaaierij verder in de verf kunnen zetten.

Wij willen die avond met heel veel mensen uit Gent en elders, met en zonder papieren, van alle kleur, Belgen en migranten, duidelijk maken dat we aan de jacht op vluchtelingen, racisme en haat GEEN boodschap hebben.

We roepen op voor een mensenketting van het plein Bij Sint-Jacobs, via het Stadhuis, naar de Stadshal en hopelijk verder. Start om 17u, einde ten laatste om 19u. We vragen zoveel mogelijk baby- of kinderkledij mee te brengen, best aan een touw of lint geknoopt. We willen waardig en woest, vreedzaam en verbolgen, stil en met luide stem, met verdriet en volharding onze stem laten horen.

Waarheid en rechtvaardigheid voor Mawda en alle andere slachtoffers van het uitwijzingsbeleid!

– Een echt onafhankelijk onderzoek naar en een proces voor de moord op Mawda;
– De onmiddellijke stopzetting van uitwijzingen en de sluiting van de gesloten centra;
– De regularisatie van alle mensen zonder papieren in afwachting van bewegingsvrijheid en gelijke rechten voor iedereen;
– De systematische veroordeling van racistisch geweld en – uitspraken, ook als het door politie, staat en overheden gebeurt.

Ook als Francken, Jambon en Bourgeois onze stad links laten liggen, zal onze actie plaats vinden. De dood van Mawda en het lot van haar familie- en duizenden lotgenoten zijn immers veel belangrijker dan het feit of deze figuren al dan niet campagne komen voeren.

Voor de actie werd een formele aanvraag gedaan bij het Stadsbestuur. Ook indien de aanvraag geweigerd wordt, roepen wij op om op gepaste manier te protesteren. Mensen en hun rechten zijn immers veel belangrijker dan formaliteiten.