18 nov 2021 20:00

Annulatie – Memento Mori II – De begraafplaats in gesprek.

Lezing door kunsthistorica Tamara Ingels.

Welke functies vervult de begraafplaats vandaag, maar ook morgen?
Aan welke noden komt ze tegemoet.

Memento Mori II biedt een bevoorrechte inkijk achter de schermen van de begraafplaats. Elf beheerders en consulenten belichten het thema vanuit verschillende invalshoeken: van landschapsbeheer- en ontwerp over rouwzorg, burgerparticipatie en levensbeschouwing tot erfgoed en archeologie.

Zo levert het boek een belangrijke bijdrage aan de complexe en dynamische materie van de professionele dodenzorg. Tegelijk leert de geïnteresseerde lezer meer over burgerinitiatieven, natuurbegraven en de begraafplaats als kruispunt van diverse levensbeschouwingen.

Memento Mori II stemt tot nadenken over het belang van het spreken over de dood, over onze laatste wensen en onze noden rond rouwzorg, herdenking en herinnering. Dit boek is het vervolg op Memento Mori. De begraafplaats als educatieve ruimte

Een initiatief van: Humanistisch Verbond Hasselt, Vrijzinnige Vrouwen Limburg, Humanistisch Verbond Limburg, Masereelfonds Hasselt. Met steun van IMD Limburg