03 okt 2017 19:30 - 00:00

Media en polarisering

Debat in het kader van de Vredesweek

De Vredesweekpartners roepen op tot een verandering in discours, positieve verhalen tegen de tendens van wij-zij denken in. Hierin lijkt een essentiële rol te zijn weggelegd voor media. Draagt de media een verantwoordelijkheid in het huidig klimaat van polarisering? Hoe communiceren over provocerende figuren en gebeurtenissen die tot verdeeldheid kunnen leiden? Is er ruimte voor positieve communicatie die aanzet tot meer verbondheid? We gaan op zoek naar antwoorden op deze en andere prangende vragen tijdens een open gesprek.

Meer info: www.vredesweek.be/activiteit/debat-media-en-polarisering

Deze activiteit kwam tot stand i.s.m. Masereelfonds Den Hopsack, het Vredescentrum en Pax Christi