24 nov 2018 10:00 € 5 | € 7

Marxistische filosofie en methode | Karim ZAHIDI

Dialectiek en materialisme zijn twee centrale begrippen in het filosofische en methodologische begrippenapparaat van Marx. Alhoewel deze concepten terug gaan op verschillende filosofische stromingen, geeft Marx er een eigen invulling aan. De spreker zal verduidelijken wat deze termen voor Marx betekenen en welke rol deze concepten spelen in het werk van Marx. Vervolgens gaat hij in op de vraag in hoeverre Marx’ materialistische dialectiek een methode is die wetenschappelijke kennis kan opleveren. Karim besteedt aandacht aan de wetenschapsfilosofische kritieken op Marx’ methode en bespreekt de pogingen van het analytische marxisme om het marxisme te “verwetenschappelijken”.
Karim Zahidi is als docent verbonden aan het Departement Wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen en is nationaal voorzitter van Masereelfonds vzw.

Locatie
UGent (aud. 4, Jaap Kruithof)

Blandijnberg
9000 Gent

Praktische informatie

Een samenwerking met UGent en Marxistische jongeren.

Gelieve vooraf in te schrijven via info@masereelfonds.be