12 feb 2022 10:00 - 13:00

Uitgesteld – Een Marxistische kijk op de Klimaatproblematiek

Wat is geweten van Marx is dat hij een analyse maakte van het kapitalisme. Vaak denkt men dat Marx geen aandacht besteedde aan de ecologische impact van het kapitalisme. Dat klopt echter niet.

We bespreken op 2 oktober wat de wetenschap ons sinds de jaren 80 heeft voorgelegd en op welke manieren het kapitalisme al heeft geprobeerd hier op te antwoorden. Specifiek vragen we ons af of de Europese Green Deal ons zal redden.

We vergelijken de oplossingen van het kapitalisme met wat Marx en Marxistische denkers analyseerden en concludeerden alsook hoe landen die een andere koers varen omgaan met de natuur en de klimaatkwestie.

Als laatste zetten we aan om na te denken over hoe we de klimaatontaarding tot de strijd van de arbeidersklasse kunnen maken.

Spreekster Petra Heylen: 
De planeet en de mensen die er op lopen hebben me altijd gefascineerd. Door aardrijkskunde te gaan studeren kreeg ik de nodige achtergrond om mijn nieuwsgierigheid te doen groeien. Werken, duiken en reizen in Australie, China, Cambodia, Honduras, Zuid-Afrika… scherpte mijn bewustzijn aan dat de natuurlijke grenzen bereikt zijn, dat armoede in stand wordt gehouden en dat de Westerse hegemonie een probleem is. Dus begon ik te zoeken naar andere antwoorden.

In mijn vroege naïviteit dacht ik eerst nog dat als ik zelf maar hard genoeg aan de weg werkte, ik de jongeren genoeg zou kunnen  beïnvloeden zodat zij een ander pad zouden kiezen. Ik was ervan overtuigd dat de politiek corrupt maakte en ik daar ver weg van moest blijven. Maar op een meer mature leeftijd kom je de antwoorden tegen.

Ik had weliswaar eventjes Marx voorgeschoteld gekregen in mijn studiejaren maar verder dan ‘geloof is het opium voor het volk’ geraakte men niet. Gelukkig kreeg ik dan later mijn eerste les van Luc Lever en vielen alle puzzelstukken in elkaar.

Ik engageer me nog steeds op individueel niveau, voer oppositie vanuit de Milieuraad in Turnhout, leidde het actiecomité tegen diftar, maakte onderdeel uit van de Climate Express maar maak me geen enkele illusie dat ik de wereld zal veranderen.

Voor evolutie is het te laat, enkel een revolutie zal het systeem veranderen.

Deelname is gratis.

Inschrijven: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhK5iALRLjVzvjy6sQ4G_T_7CLNmrppKjz3z7N7mR_F11sHg/viewform?usp=pp_url