14 jun 2018 19:30 € 5 | € 7

Marx, literair en filosofisch ontrafeld

Robert Wolff is emeritus professor van de Universiteit van Massachusetts (Amherst) gespecialiseerd in politieke filosofie. Hij omschrijft zichzelf als volgt: “op politiek vlak een anarchist, op economisch vlak een marxist en op religieus vlak een atheïst”. Hij schreef verschillende kritische studies over de filosofie van het liberalisme. Tot zijn bekendste werk behoort “A critique of pure tolerance” (samen met H. Marcuse en Barrinton Moore Jr.) en “In defense of anarchism”. Zijn interesse in het werk van Marx heeft geleid tot verschillende publicaties waarin hij een originele reconstructie van Marx’ centrale inzichten geeft. Voor het Masereelfonds zal hij werk van Marx vanuit een originele invalshoek verhelderen. Meer bepaald zal hij in zijn lezing ingaan op het verband tussen de literaire stijl enerzijds en de filosofische inhoud anderzijds van het werk van Marx.

U hoeft niet te reserveren.

De lezing is in het Engels, maar wij voorzien simultaanvertaling naar het Nederlands.

Een samenwerking met Linx+ en Marxistische jongeren

Locatie
Ons Huis, zaal Fernandez

Vrijdagmarkt 9
9000 Gent