06 jun 2019 14:00 € 5 | € 5

Martin Heidegger – Zijn en tijd

“Een van de meest invloedrijke en omstreden denkers van de twintigste eeuw: Martin Heidegger, de filosoof van de menselijke existentie (Dasein)” Door Professor Filosofie VUB Emiliano Acosta.