27 sep 2020 14:00

AFGELAST Mars voor democratie, tegen racisme en geweld

OOK SOLIDARITEITSLIJN AAN DE VLOEDLIJN VOOR DEMOCRATIE 

EN TEGEN RACISME EN GEWELD IS VERBODEN OP 27 SEPTEMBER

INITIATIEFNEMERS GELASTEN ELKE ACTIE OP 27 SEPTEMBER AF

Het coronamasker is in Oostende een muilkorf geworden van onze democratie

Sommigen van jullie ontvingen al een oproep om te reageren naar aanleiding van de manifestatie van extreemrechts op zondag 30 augustus. Anderen hebben de oproep al getekend. Verschillende individuen steunen het initiatief.

ONDERTUSSEN HEBBEN WE BESLIST ELKE ACTIE OP TE SCHORTEN.

WAAROM?

De onderhandelingen met de politie verliepen oorspronkelijk in een goede verstandhouding. Van een verbod was geen sprake. Alles liet vermoeden dat de actie net zoals andere acties in het verleden, zou gedoogd worden, niet verboden. Op het laatste overleg donderdagavond bleek plots dat er proces verbaal zou opgemaakt worden. Na meer dan twee weken overleg met de politie, was dit iets nieuws. Enkele uren later vertelde burgemeester Tommelein in zijn vragenuurtje op facebook dat de mars niet alleen niet toegelaten, maar zelfs VERBODEN was.

De verbazing was groot. Het kabinet van de burgemeester en de politie nodigden de organisaties vrijdag uit om een alternatieve actie voor te stellen, maar even later werd dit terug ingetrokken. Onduidelijkheid troef. Als alternatieve actie werd vrijdag een mensenlijn aan de vloedlijn voorgesteld, een soort flashmob. Dit kon nog coronaproof georganiseerd worden (geen samenscholing, mondmasker, enz.) Het overleg hierover werd door de burgemeester naar maandagmorgen geschoven.

Deze morgen – maandag 21 september om 10u00 – vond er een Zoomgesprek plaats met de burgemeester. Het voorstel om ‘De Mars voor Democratie en Tegen Racisme en Geweld’ in Oostende op 27 september om te buigen naar een alternatieve actie op het strand kwam zelfs niet ter sprake op het overleg. Elk constructief gesprek was gewoon onmogelijk.

Wij zien ons daarom verplicht om de actie AF TE LASTEN tot een latere datum.

Het is duidelijk dat het in de huidige omstandigheden onmogelijk is met dit stadsbestuur op verantwoordelijke en goed georganiseerde manier eender welke politieke actie te voeren. De burgemeester wil dat alles virtueel gebeurt. Dat kan hij dan gewoon negeren, zoals bijvoorbeeld de handtekeningenactie van meer dan 8000 personen over het Leopold II standbeeld, waarover sinds 7 juni nog geen enkele echte dialoog heeft plaatsgevonden.

Het is dus duidelijk dat de burgemeester de coronatoestand misbruikt om eender welke ‘publieke’ politieke actie in Oostende te verbieden. Nochtans tonen grote manifestaties in Brussel en elders, of zelfs een KVO match, dat acties met grotere aantallen wel kunnen doorgaan. Een mensenlijn aan de vloedlijn is veel veiliger.

Tenslotte is het duidelijk dat er in Oostende een grote wil aanwezig is om neen te zeggen tegen racisme en geweld. Het engagement van vele organisaties is hoopgevend. Samen zullen we ons beraden over wat we gaan doen en welke initiatieven genomen kunnen worden. Het overleg en de samenwerking tussen de organisaties zal nog worden versterkt. Alle ideeën zijn welkom.

De facebookpagina Oostende Tegen Racisme blijft het platform om ideeën uit te wisselen, ervaringen te delen.

Reacties blijven welkom op dit mailadres.

OOK SOLIDARITEITSLIJN AAN DE VLOEDLIJN VOOR DEMOCRATIE EN TEGEN RACISME EN GEWELD IS VERBODEN OP 27 SEPTEMBER.

INITIATIEFNEMERS GELASTEN ELKE ACTIE OP 27 SEPTEMBER AF.

Het coronamasker is in Oostende een muilkorf geworden van onze democratie.