25 mrt 2024 20:00

Marktwerking in onderwijs

Méér marktwerking betekent ook méér segregatie en ongelijkheid in onderwijs.

Ovds publiceert vandaag een studie, gebaseerd op de databank van het PISA 2022-onderzoek, die de impact laat zien van de ‘quasi-schoolmarkt’ op sociale segregatie en ongelijkheid in het onderwijs

De studie berekent voor 22 Europese onderwijssystemen drie indicatoren. Eerst een index voor sociale ongelijkheid (in welke mate bepaalt sociale herkomst de PISA-score?). Ons Vlaams en Franstalig onderwijs behoren tot de meest ongelijke in Europa. Daarna onderzoeken we per land het percentage leerlingen in (arme of rijke) concentratiescholen. Beide Belgische onderwijssystemen scoren hoog voor sociale segregatie, vooral het Franstalig onderwijs. Tot slot berekenen we, op basis van de antwoorden van schoolhoofden in de PISA 2022-enquête, een index die de mate van marktwerking meet en rekening houdt met de keuzevrijheid van ouders, de concurrentie tussen onderwijsnetten en de vrijheid van scholen bij de rekrutering van leerlingen.

Door deze drie indicatoren met elkaar te vergelijken, kan aangetoond worden dat ze nauw samenhangen. Zo kan 60% van de verschillen tussen de belangrijkste Europese onderwijssystemen inzake sociale segregatie worden verklaard door hun verschillen inzake marktwerking. De verschillen inzake sociale ongelijkheid in de PISA-prestaties kunnen voor 41% verklaard worden door de vrije markt in het onderwijs.

 

Webinar over deze studie

We nodigen je uit om deel te nemen aan een webinar over deze studie. Maandag 25 maart van 20u tot 21u30. Met Nico Hirtt, verantwoordelijke van de studiedienst van Ovds en auteur van de studie. Na de presentatie is er tijd voor vragen en discussie.