16 okt 2018 20:00 € 6 | € 8

Mark Elchardus over de grenzen van Europa

Lezing in Snuffel
Mark Elchardus zou graag een Fort Europa zien: ondoordringbaar, maar met poorten voor vluchtelingen en reguliere migratie. Volgens hem hebben mensen nood aan bescherming. Grenzen bieden die bescherming. Dat is niet in tegenspraak met een open blik op de wereld. Je kan van een mens pas een burger maken met burgerrechten binnen bepaalde grenzen.