17 aug 2022 15:00 € 7 | € 9

Uitgesteld // M’as tu vu

Uiterlijk vertoon is van oudsher een wezenlijk onderdeel van de machtsuitoefening en wordt gecultiveerd. Deze principes worden getransponeerd naar architectuur, stedelijke ruimte en  urbanistieke visies. Een boeiend verhaal over veranderende tijdsgeest, politieke en economische tegenstellingen en machtsverschuivingen.

Op stap met Kaat Bauters door de middenstad, van Kunstberg aan beeld van Calder met een pauze in het Egmontpark (orangerie) naar de Grote Markt.

Brand in het paleis op de Koudenberg (1674)