03 apr 2020 19:30

Uitgesteld – Lyrisch Activisme // Poëzie en politieke strijd sinds 1848

Deze activiteit wordt uitgesteld. We houden je op de hoogte.

Alvast een voorsmaakje van de avond rond Lyrisch activisme in Amsterdam.

Met optredens van Yousra Benfquih en Michael Tedja (poëzie)

De avond verbindt poëzie en politiek aan de hand van het werk van dichters die maatschappelijke verandering hebben nagestreefd op een manier die ons nu kan
inspireren. Op dit moment leven we, na een lange fase van depolitisering van de kunst en het maatschappelijk debat, in een tijdperk waarin maatschappelijke verandering noodzakelijk is. Het leven op de planeet zoals we dat kennen staat onder druk. Stug doorleven, schrijven en lezen staat gelijk aan de kop in het zand steken. Cruciale vragen hierbij zijn: Wat te doen? Welke strijd te voeren? Waarvoor in de pen te klimmen? Hoe te schrijven? Deze heroriëntatie op de maatschappelijke taak van de literatuur willen we tijdens deze avond herdenken door de activistische mogelijkheden van het heden te verrijken met een blik achterom. Want onze
geschiedenis bulkt van de inspirerende voorbeelden. En onze actuele poëzie is vol potentie. Ze moet alleen wel aan het licht te komen. Daar wil deze avond een bijdrage aan leveren.