10 nov 2022 19:30 € 7 | € 9

Lydia De Pauw-Deveen, de Rode Leeuwin

Lydia De Pauw-Deveen, de Rode Leeuwin, was voor de SP gemeenteraadslid in Brussel, senator en Staatssecretaris voor het Brussels Gewest. Al haar acties binnen en buiten de politiek getuigen van een enorme sociale bewogenheid en gedrevenheid. Ze is haar principes altijd trouw gebleven; iets wat in de politiek helaas zelden voorkomt. Lydia is ook prof emeritus kunstgeschiedenis aan de VUB, vrijzinnig en atheïst. Ze tekende tijdens haar rijkgevulde carrière vele portretten van bekende en minder bekende mensen (tijdens vergaderingen of om het even waar).