04 nov 2019 19:30 - 04 nov 2019

Lutopia – een utopische visie voor Leuven in 2116

Lezing door Hilde Heynen in het kader van Studium Generale Planeet B. Het studium generale vertrekt dit jaar van een utopisch gedachte-experiment. Planeet B bestaat en er is leven mogelijk!

500 jaar na Thomas Morus’ Utopia beschrijft Thomas Metaforius’ Lutopia een nieuwe utopie van de ideale stad in de ideale wereld. Een interdisciplinaire werkgroep heeft nagedacht over de ideale stad en stelt haar toekomstdroom voor: Lutopia, het Leuven van 2116. Deze droom legt idealen samen op het vlak van ecologie, duurzaamheid, diversiteit, sociale gelijkheid, mobiliteit, energie, enz., en brengt die in een wisselwerking met de historische en culturele identiteit van Leuven als context. Een nieuwe literaire tekst, Lutopia, verwoordt zowel de droom als de daarmee samenhangende spanningen en tegenspraken. Hilde Heynen, coördinator van de werkgroep, geeft nadere uitleg bij de beschreven toekomstbeelden.

Hilde Heynen is gewoon hoogleraar architectuurtheorie aan de KU Leuven. Haar onderzoek concentreert zich op theoretische vragen omtrent de maatschappelijke rol van architectuur in de 20ste eeuw. Daarbij worden thema’s als moderniteit, macht en gender aan de orde gesteld. Zij is de auteur van Architecture and Modernity. A Critique (MIT Press, 1999 – ook vertaald in het  Nederlands) en van Sibyl Moholy-Nagy. Architecture, Modernism and its Discontents (Bloomsbury, 2019 – ook vertaald in het Duits).  Zij is co-redacteur van ondermeer ‘Dat Is Architectuur’. Sleutelteksten uit de 20ste eeuw (010 Publishers, 2001), Back from Utopia. The Challenge of the Modern Movement (010 Publishers, 2005), Negotiating Domesticity. Spatial Productions of Gender in Modern Architecture (Routledge, 2005) en van The SAGE Handbook of Architectural Theory (Sage, 2012). Zij is tevens de auteur of co-auteur van een groot aantal artikelen in wetenschappelijke tijdschriften zoals The Journal of Architecture en Home Cultures.

i.s.m. Universiteit & Samenleving