20 mrt 2024 19:30 € 5 | € 5

Lobbying in de EU – Tot nut van’t algemeen?

In hoeverre is lobbying als belangenbehartiging tot nut van ’t algemeen? Wie zijn die lobby’s? welke belangen spelen ermee? Hoe werkt lobbying? Wat is de bedoeling en de impact ervan? Hoe bedreigend is het voor het democratisch functioneren van de EU? Is er sprake van ontsporing, of is het inherent aan het besluitvormingsproces? Hoe wapenen de Europese instellingen zich tegen onoorbare beïnvloeding? Is Quatargate slechts het topje van de ijsberg…?

Prof. Peter Bursens doctoreerde op het thema lobbying. Hij is gespecialiseerd in Europese besluitvorming en de democratische legitimiteit van meerlagige politieke systemen. Zijn onderzoek focust o.m. op vertrouwen en wantrouwen in dergelijke politieke setting.